Skip to main content

30%-regeling

Komt een werknemer vanuit het buitenland in Nederland werken dan kan deze, voor de duur van maximaal 5 jaar en onder voorwaarden, 30% van het loon ontvangen als een vergoeding voor extraterritoriale kosten. Dit zijn onder andere:

 • reiskosten van en naar het land van herkomst;
 • de extra kosten voor levensonderhoud;
 • dubbele huisvestingskosten;
 • de kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning;
 • de kosten voor het wijzigen van officiële documenten (werkvergunning uitgesloten);
 • de kosten van een taalcursus.
 • het toepassen van de 30%-regeling kan leiden tot een aanzienlijke toename van het nettosalaris van de werknemer en tot een vermindering van de werkgeverslasten.

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de werknemer moet zijn aangeworven vanuit het buitenland.
 • de werkgever dient in Nederland te zijn geregistreerd als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Een buitenlandse werkgever kan zich vrijwillig registreren als inhoudingsplichtige voor de Nederlandse loonheffingen om aan deze voorwaarde te voldoen. Aan deze voorwaarde is ook voldaan als een Nederlandse groepsmaatschappij van de buitenlandse werkgever in plaats van de buitenlandse werkgever is aangewezen als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen in Nederland.
 • de werknemer dient een specifieke deskundigheid te hebben die niet of nauwelijks beschikbaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een werknemer bezit specifieke deskundigheid als het salaris aan de salarisnorm voldoet.
 • de werknemer heeft in de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland meer dan twee derde van de 24 maanden (16 maanden) op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.

Waar kunnen wij u mee verder helpen?