Tarieven

Kosten salarisadministratie

SalarisstrookEUR 12,25
Jaarwerk per werknemer Uren x tarief
Doorvoeren mutaties loongerelateerd Uren x tarief
Doorvoeren mutaties persoonsgegevens Uren x tarief
Dataverstrekking salarisadministratie (journaalposten e.d.) Uren x tarief
Pro Forma loonberekeningen Uren x tarief

Elektronische dataverstrekkingen (per dataverstrekking):

Aangifte loonheffingen EUR 24,50
Aanvullende aangifte loonheffingen EUR 24,50
Correctie aangifte loonheffingen EUR 24,50
Correctieberichten (polisadministratie) EUR 24,50
Overige werkzaamheden EUR 24,50
Client Service Meeting (CSM) Gratis
Entrance Meeting (EM)Gratis
DiscussionsUren x tarief

Daarnaast wordt éénmalig het volgende bedrag in rekening gebracht:

Aanmaken salarisadministratie EUR 517,50
Aanmaken werknemer salarisadministratie Uren x tarief
Afmelden werknemer salarisadministratie Uren x tarief
Registratiekosten belastingdienst * EUR 580,00

* Indien nog niet geregistreerd in Nederland.

Kosten Inkomstenbelasting

Aangifte inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen * EUR 980,00
Aangifte inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen * EUR 765,00
(inclusief aanvragen uitstel van inlevering, controleren aanslagen, bespreking op adres TCO)
Aangifte inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen * EUR 595,00
(inclusief aanvragen uitstel van inlevering, controleren aanslagen)
Aangifte inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen voor de partner EUR 245,00**
Voorlopige aangifte inkomstenbelasting EUR 245,00
Aangifte VSOp aanvraag***

* ervan uitgaande dat de cliënt zorgt voor tijdige en correcte aanlevering van de relevante informatie. TCO zal een organizer leveren om dit te vergemakkelijken.
** deze kosten zijn alleen van toepassing indien de partner-regel van toepassing is en het inkomen bestaat uit inkomen uit dienstverband.
*** inclusief de ‘federal tax return’, de ‘State tax return’, belasting optimalisatie in combinate met de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, uitstel (indien gewenst), afwikkeling reguliere correspondentie, eerste bespreking indien nieuwe cliënt

Kosten financiële administratie

Verwerken mutaties boekhouding EUR 52,50-100 p/uur
Aangifte omzetbelasting EUR 28,00
Opstellen jaarrekening EUR 117,50/uur

Kosten vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschapsbelastingOp aanvraag

Kosten overige diensten

Aanvraag kinderopvangtoeslag Op aanvraag
Aanvraag 30%-bewijsregel EUR 790,00
Aanvraag machtiging voorlopig verblijf Op aanvraag
Aanvraag verblijfsvergunningOp aanvraag
Aanvraag werkvergunning Op aanvraag
Aanvraag KennismigrantenregelingOp aanvraag

Onze uurtarieven variëren van EUR 182,50 tot EUR 315 per uur. Deze tarieven zijn van toepassing op consulten, besprekingen en andere activiteiten. Het uurtarief voor de verzorging van de salarisadministratie bedraagt EUR 130.
De minimaal in rekening te brengen tijdseenheid bedraagt vijf minuten.

Wij berekenen 8% extra over het bedrag van onze tarieven voor kantoorkosten. Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Dit zijn onze standaardtarieven voor 2021.

Jaarlijks zullen wij de verlangde diensten, de verleende diensten en deze tarievenlijst evalueren.

Wij zullen deze tarievenlijst hanteren, tenzij blijkt dat de afgesproken tarieven niet als redelijk beschouwd kunnen worden, of tenzij blijkt dat de diensten aangepast dienen te worden en daarom een nieuwe tariefstructuur wordt overeengekomen. Gewoonlijk worden onze tarieven in januari van elk jaar tenminste aangepast aan de inflatie.

Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar zal u op verzoek worden toegezonden.

Waar kunnen wij u mee verder helpen?